nieuws

‘Het geeft energie om mensen met elkaar te verbinden’

infra

‘Het geeft energie om mensen met elkaar te verbinden’

Het nieuwe Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) gaat binnenkort echt van start. Het platform is ondergebracht bij Nederlands Kenniscentrum Ondergronds Bouwen (COB), maar heeft een eigen taak. Coördinator Roel Scholten (38), tevens directeur en mede-oprichter van NedMobiel, is al een aantal weken aan het warmdraaien. Het KPT neemt de kennisfunctie over van de voormalige Commissie Tunnelveiligheid. Vanwege de wijziging in de Tunnelwet per 1 juli 2013 werd die commissie opgeheven.

Vanwaar deze nevenfunctie?

“Omdat het initiatief om een kennisplatform tunnelveiligheid op te zetten mij erg aanspreekt. Eindelijk komt er één loket voor tunnelveiligheid. Nu is die kennis erg gefragmenteerd. We maken wel dankbaar gebruik van de kennis van andere organisaties door alle vragen die binnenkomen te bundelen en er dan de juiste partijen bij te zoeken. Dit is voor mij geen echte overstap, maar het coördinatorschap vergt twee dagen in de week. Ik moet er dus wel andere dingen voor laten.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Ik denk van nature in gezamenlijke kansen en belangen. Het geeft energie om mensen met elkaar te verbinden. Dit is voor mij daarom de perfecte invulling en ook nog eens op mijn vakgebied. Verder heb ik ervaring op beleidsmatig gebied en met operationele projecten. Ik ben dus heel goed in staat om in te schatten hoe ze elkaar beïnvloeden. Bij tunnelveiligheid komen daarnaast de publieke en private werelden samen. Ik heb ervaring in allebei die werelden.”

Wat gaat u precies doen?

“De bestaande kennis op het gebied van tunnelveiligheid delen en ontsluiten. We fungeren als loket voor vragen, maar gaan ook via een website kennisproducten ontsluiten. Daarbij maken we natuurlijk dankbaar gebruik van bestaande kennisorganisaties als het COB, het IVF en Steunpunt Tunnelveiligheid. Wat we niet gaan doen is kennisontwikkeling en advisering.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?

“Dat we door de sector gevonden en gewaardeerd worden en dat de kennis in Nederland – en op termijn in het buitenland – ontsloten is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Aan de hand van de vragen die binnenkomen verwachten we voldoende informatie te verzamelen over wat er leeft in de sector.”

Welke tunnel geldt voor u als voorbeeld als het gaat om veiligheid?

“Tunnels in Nederland zijn hartstikke veilig, daar kunnen we echt van op aan. Maar het gaat niet alleen om techniek. De samenhang van techniek, de organisatie van de tunnelbeheerder en de inzet van de hulpdiensten bepaalt of je een veilige tunnel hebt. Daar zal het KPT daarom op focussen.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels