nieuws

Piping vraagt om landelijke aanpak

infra

Samen met het Rijk beginnen de waterschappen langs de grote rivieren een onderzoek naar innovatieve oplossingen voor piping. Ook de aangescherpte rekenregels worden nog eens goed tegen het licht gehouden.

Het gevaar van piping speelt bij ongeveer 200 kilometer dijken die zijn afgekeurd, in heel Nederland. Een kwart daarvan wordt op dit moment aangepakt binnen het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de meeste gevallen worden grote steunbermen aangebracht die voorkomen dat water dat door of onder de dijk stroomt zand meevoert, waardoor de dijk kan bezwijken.

Maar als de nieuwe rekenregels worden losgelaten op de Nederlandse dijken, blijkt volgens Chris Griffioen van Waterschap Groot Salland dat maar liefst 540 kilometer niet voldoet aan de eisen. En dat aantal kan nog toenemen als de quickscan die nu is uitgevoerd, wordt uitgebreid. Tegelijkertijd kan het areaal slinken als de parameters waarmee wordt gerekend, beter bekend zijn. Daarvoor is onderzoek nodig. Nu gaan de toetsers volgens Griffioen aan de veilige kant zitten als ze de doorlaatbaarheid van de grond, bodemopbouw of hoogste waterstanden niet precies kennen.

Door daar gericht onderzoek naar te doen, ontstaat een betrouwbaarder beeld en kan het zomaar gebeuren dat er minder dijken worden afgekeurd op piping. De net in het leven stuurgroep Projectoverstijgende Verkenning Piping hoopt dat volgend jaar te doen.

Tegelijkertijd begint de stuurgroep praktijkonderzoeken naar alternatieve methoden om piping tegen te gaan. Daarbij moet volgens Griffioen gedacht worden aan het aanbrengen van folieconstructies, filtervijvers, of het verbeteren van de drainage, bijvoorbeeld met behulp van de DMC buis. Dit onderzoek neemt meer tijd in beslag en zal pas over een jaar of vier resultaten opleveren.

De stuurgroep moet er voor zorgen dat de praktijkonderzoeken van de verschillende waterschappen goed op elkaar aansluiten en niet teveel overlappen, zodat in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk informatie wordt ingezameld.

Reageer op dit artikel