nieuws

Orderboek bouwers slinkt licht

infra Premium

Orderboek bouwers slinkt licht

De orderportefeuilles van ondernemers in de bouwsector zijn in oktober met een tiende maand gedaald tot 5,5 maanden. De daling komt volledig voor rekening van woning- en utiliteitsbouwers.

In de grond-, water- en wegenbouw bleef de orderstroom stabiel. Dat valt op te maken uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), die morgen wordt gepubliceerd.

Ongeveer zes op de tien bouwers geeft aan dat het onderhanden werk niet afneemt, blijkt uit de cijfers van het EIB. Van de bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw geeft de helft aan geen stagnatie te ondervinden in onderhanden werk, terwijl ruim vier van de tien bedrijven stagnatie ondervinden als gevolg van onvoldoende orders. Bij de gww geeft driekwart van de bedrijven aan geen stagnatie te ondervinden in onderhanden werk.

Lees morgen meer in Dagblad Cobouw 

Reageer op dit artikel