nieuws

Diepriool in Utrecht

infra Premium

Diepriool in Utrecht

In het centrum van Utrecht werken medewerkers van D. van der Steen in opdracht van de gemeente aan de aanleg van een diepriool. Vanuit diepe bouwkuipen, die zijn opgebouwd uit door Sterk aangebrachte diepwanden, wordt een nieuw rioolstelsel aangelegd.

Dat is nodig, omdat het water terugkomt in de Catharijnesingel. De betonnen tunnelbak die in de jaren zeventig op de plaats kwam van de gedempte singel verdwijnt en naar verwachting zal de hoeveelheid oppervlaktewater in het gebied toenemen van 1,8 tot 4,1 hectare. Na het uit de grond halen van de ruim duizend funderingspalen van de tunnelbak, zullen nieuwe kades worden gebouwd die met een hoogte van +1,15 meter NAP een waterkerende functie krijgen. De oude 500 meter lange hoofdafvoerroute van de gemengde riolering wordt vervangen door een 1000 meter lang diepriool aan de westzijde van de Catharijnesingel.

Reageer op dit artikel