nieuws

Twee stuwen zijn meer dan genoeg voor Nederrijn

infra

Twee stuwen in de Nederrijn in plaats van drie volstaan om de waterafvoer over de Rijntakken te reguleren. De deuren van de stuwen kunnen volgens het afstudeeronderzoek van Henry Tuin bovendien in composiet worden uitgevoerd.

Bevaarbaarheid blijft met één stuw minder gegarandeerd

De jon ge ingenieur ontving voor zijn onderzoek de Waterbouwprijs in de categorie academici op de Waterbouwdag. Tuin vloog zijn onderzoek aan met Systems E ngineering en begon op hoog abstractieniveau te kijken naar de verdeling over de verschillende riviertakken van het Rijnwater dat jaarlijks bij Lobith het land binnenstroomt. Stap voor stap daalde hij af om via een gebiedsafbakening, de functies en de aspecten te komen tot de eisen voor de stuwen in de Nederrijn.

Tuin voerde zijn onderzoek uit bij Arcadis, waar hij inmiddels werkt als adviseur. Directe aanleiding was een onderzoek uit 2010 naar de staat van de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein. Die zijn gebouwd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn inmiddels aan groot onderhoud toe. De systematische benadering leerde Tuin dat de bevaarbaarheid van de Nederrijn ook met twee stuwen gereguleerd kan worden. De stuw bij Driel is noodzakelijk voor een goede verdeling van het water over de Nederrijn en IJssel, maar de stuwen bij Hagestein en Amerongen zouden best door één exemplaar kunnen worden vervangen met een wat hoger verval dan nu. Tuin situeert die stuw bij Culemborg en gaf hem een Thames-Barrier achtig ontwerp met een stuwdeur van composiet. Bij grote waterafvoer ligt de stuwdeur op de bodem. Als de waterafvoer daalt en de bevaarbaarheid in gevaar komt, wordt de 3,5 meter dikke en 8 meter hoge deur van vezelversterkt kunststof omhooggedraaid. Met drie deuren van elk 42 meter lengte overspant hij de hele rivier. Voor de detaillering van de stuwdeur ging hij te rade bij het Rotterdamse bedrijf FiberCore en de aanbevelingen van de CUR.

Een van de aandachtspunten waar Tuin niet meer aan toekwam was het bestuderen van de dynamische eigenschappen van de stuw. Composiet is wat slapper dan staal en daardoor bestaat het gevaar dat de stuw gaat trillen zodra het water over de klep stroomt. Een student die na hem kwam heeft daar inmiddels naar gekeken. Die wist de trillingen te beperken door onder andere de randen van de stuwdeur scherper te maken en straalsplitsers toe te passen.

Reageer op dit artikel