nieuws

Grondaankopen Overijssel efficiënt en op schema

infra Premium

Het verwerven van grond voor het vernieuwen van de N340/N48 in de provincie Overijssel tussen Zwolle en Ommen ligt op schema. Dat blijkt uit het rapport ‘Provinciale aanpak van grondverwerving in Overijssel’ van de Rekenkamer Oost-Nederland.

In het rapport wordt daarbij aangetekend dat de provincie soms gedwongen is meer grond te verwerven dan strikt genomen noodzakelijk is. Bij grondaankopen vanwege de vernieuwing van de N340/N48 gaat het om 100 hectare. Deze grond zal worden gebruikt om onder meer ruilverkavelingen mogelijk te maken.

Volgens de rekenkamer zal de verdere grondverwerving grotendeels langs minnelijke weg verlopen. Dat gegeven koppelt de organisatie aan de conclusie dat het werven van gronden door de provincie efficiënt gebeurt. De rekenkamer adviseert het budget van het revolverend fonds voor grondaankopen te verlagen. Nu wordt hierbij uitgegaan van een maximum van 22 miljoen euro, maar aangezien dit bedrag niet in zijn geheel wordt benut, kan het budget omlaag. Ook adviseert de rekenkamer een team grondzaken op te zetten die zich met al het provinciale grondbeleid gaat bezighouden.

Het aankopen van grond gebeurt in Overijssel vooral vanwege infrastructuur en groen. Slechts op kleine schaal wordt ook grond gekocht voor woningbouw. Het rapport ziet dat als een gunstige ontwikkeling omdat er sinds het begin van de crisis naar wordt gestreefd uitsluitend grond te bezitten om provinciale doelen te realiseren. Overijssel voldoet aan die doelstelling. De rekenkamer vindt dat de provincie de zaken vakkundig aanpakt omdat het grootste deel van de grond die is gekocht ten goede is gekomen aan provinciale wegen en vaarwegen.

Reageer op dit artikel