nieuws

Veilige vervanging Waalkade

infra

Veilige vervanging Waalkade

Het mag de stad van de Vierdaagse zijn, een wandelende Waalkade vinden ze in Nijmegen te veel van het goede. Aannemerscombinatie Reef Infra en Colijn werkt de komende maanden aan vervanging van de instabiele damwand.

Een harde keileemlaag veroorzaakt de problemen, waardoor het zandpakket van de kade langzaam richting rivier schuift. Over een lengte van 660 meter worden de oude, 12 meter lange damwanden verwijderd en vervangen door dikkere damwanden tot 26 meter lang. Ook de verankering van de kade wordt vernieuwd.

Om de kade veilig te verwijderen, bouwt de aannemer vanaf het water een hulpscherm, waarmee een bouwkuip ontstaat. Door compartimentering is het werk in vier fasen uit te voeren. De bouwcombinatie, die het werk op basis van emvi gegund kreeg, bedacht een werkwijze waarbij de kademuur uit de 18de en 19de eeuw en kunstwerk ‘het labyrinth’ onaangetast blijven. Voorjaar 2014 moet de Waalkade klaar zijn.

Reageer op dit artikel