nieuws

‘Milieukosten composietbrug hoog’

infra Premium

De milieukosten van composietbruggen zijn veel hoger dan van houten, betonnen en stalen bruggen. Dat is de uitkomst van een vergelijkend onderzoek door adviesbureau Beco uit Rotterdam.

Het rapport drukt de belasting uit in een milieukostenindicatie (MKI). Meerdere effecten op het milieu zijn gewogen en de ‘schaduwprijzen’ daarvan opgeteld. De bruggen zijn in overleg met de hout-, staal- en betonbranche en FiberCore (producent van composietbruggen) gekozen. Volgens Rijkswaterstaat zijn ze voldoende vergelijkbaar.

In 2009 presenteerde Beco een vergelijkend onderzoek waaruit het omgekeerde bleek. De uitkomst werd toen uitgedrukt in gigajoules energiebesparing, tonnen CO 2 en punten volgens de Eco-indicator 99. Bij die studie waren de kunststofindustrie en de composietbranche betrokken. Het Betonplatform reageerde destijds als gestoken. “Het lijkt ons gepast uw studie niet meer te gebruiken, aangezien er een reële kans is dat de werkelijke conclusies zullen afwijken”, schreef Joost de Wijs van het Betonplatform. Maar in een recent rapport van Primum in opdracht van de Iv-Groep wint een composietbrug het op alle fronten van een betonnen brug, uitgedrukt in tonnen CO 2-uitstoot.

“In het algemeen verdient het bij het ontwerpen van bruggen aanbeveling om heel kritisch te kijken naar de specificaties”, concludeert Beco in zijn huidige rapport. Verschillende eisen en specificaties kunnen de verklaring zijn voor de wisselende uitkomsten van de onderzoeken.

Lees verder: ‘Composietbruggen geen duurzamekeuze’

Reageer op dit artikel