nieuws

Ingenieurs maken eigen plan kering

infra Premium

Ingenieurs maken eigen plan kering

De ontgrondingskuilen bij de Oosterscheldekering moeten worden afgestort met grind en daarna afgedekt met beschermende matten. Dat is volgens Frank Spaargaren, één van de zes ingenieurs die deze week een brandbrief over de veiligheid van de stormvloedkering in de Oosterschelde aan de Tweede Kamer schreven, de beste oplossing voor een duurzaam veilige waterkering. Met de door de ingenieurs voorgestelde maatregel wordt het ontstaan van ontgrondingskuilen door de sterke stroming niet tegengegaan, maar komen ze wel op een veel grotere afstand van de kering te liggen.

Daar zouden ze minder risico opleveren. De ingenieurs zijn begin vorig jaar dan ook flink geschrokken toen ze daar bij het bestuderen van peil- en ontgrondingskaarten achterkwamen. Ook werd duidelijk dat noodzakelijke bestortingen van de steile hellingen van de kuilen sinds 2000 niet meer waren uitgevoerd, waardoor de waterveiligheid direct gevaar zou hebben gelopen. Na een briefwisseling met Rijkswaterstaat zijn toen in allerijl noodstortingen uitgevoerd in de soms wel 60 meter diepe kuilen.

Reageer op dit artikel