nieuws

Friesland beperkt geluidsoverlast provinciale wegen

infra

Friesland beperkt geluidsoverlast provinciale wegen

De provincie Friesland neemt geluidwerende maatregelen op 195 locaties. Op het grootste deel van deze plekken ligt de geluidsbelasting tussen 65 en 68 decibel. Dat blijkt uit het Actieplan Geluid 2013-2017 van Goudappel Coffeng.

Om paal en perk te stellen aan geluidshinder, legt de provincie Friesland stil asfalt aan over een totale lengte van 12,1 kilometer. Omdat de geluidwerende maatregelen worden gekoppeld aan reguliere onderhoudswerkzaamheden, wordt tot 2017 een lengte van 7,3 kilometer wegdek aangepakt. 

Daarnaast worden 25 huizen geïsoleerd. De geluidbelasting voor deze woningen ligt tussen 69 en 74 decibel. In deze specifieke gevallen ontstaat geluidsoverlast die niet kan worden teruggedrongen door het toepassen van stil asfalt of door het plaatsen van geluidsschermen.

Bij elkaar opgeteld kosten de werkzaamheden de komende jaren ruim 2,2 miljoen euro. Vervolgens is nog ruim 1 miljoen euro nodig voor het aanpassen van het resterende wegdek. 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels