nieuws

Verkeerslicht op asfalteermachine

infra Premium

Verkeerslicht op asfalteermachine

Wegwerkers moeten worden beschermd tegen langsrazend wegverkeer maar ook op in verband met werkzaamheden afgesloten weggedeelten gelden voor hun veiligheid strikte verkeersregels. Voor de handhaving hiervan dient zich een nieuw fenomeen aan: verkeerslichten.


Volker Wessels heeft hiermee deze maand een proef gedaan op een groot snelwegverbeteringsproject rond Utrecht dat wordt uitgevoerd door de combinatie De Utrechtse Tulp. De proef is succesvol verlopen, reden voor het concern de aanpak te omarmen voor alle asfalteerprojecten van Volker Wessels-bedrijven.

Met het verkeerslicht is beter te regelen wanneer chauffeurs hun vracht kunnen afleveren bij de asfalteermachine. Dat laatste mag uit veiligheidsoogpunt alleen wanneer zich geen mensen bevinden tussen de asfaltset en de vrachtwagen.

De machinist van de asfaltset heeft vanuit zijn positie het beste zicht op het personeel dat zich eromheen bevindt en blijkt zodoende het best te kunnen beoordelen wanneer de vrachtwagen veilig naar de machine mag komen. Het verkeerslicht op de asfaltset staat standaard op rood en wordt alleen groen wanneer de machinist die hiervoor bestemde vrijgaveknop indrukt. 

Reageer op dit artikel