nieuws

Passage Dronten drie jaar versneld

infra

Passage Dronten drie jaar versneld

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en het college van Burgemeester en Wethouders van Dronten hebben overeenstemming bereikt over het versneld aanleggen van de Passage Dronten.

De Passage Dronten is een deeltraject van het project N23. Doordat de gemeente de versnelde aanleg voorfinanciert, kan de provincie de Passage in 2017 realiseren. Dat is drie jaar eerder dan gepland.

De oorspronkelijke afspraak tussen de gemeente Dronten en de provincie Flevoland was om de Passage Dronten vóór 2020 te realiseren. Al geruime tijd wordt tussen Dronten en de provincie gesproken over het naar voren halen van de aanleg van de Passage Dronten. De gemeente Dronten hecht hier veel waarde aan. Provinciale Staten steunde de wens van Dronten onderstreept vorig jaar al. Vooralsnog word de weg als 2×1 aangelegd. In 2040 moet de weg 2×2 worden.

Reageer op dit artikel