nieuws

Waterproject Reevediep dit jaar op de markt

infra

Waterproject Reevediep dit jaar op de markt

Het Reevediep en de verlaging van de IJsselbodem bij Kampen worden dit jaar nog aanbesteed. De eerste werkzaamheden moeten in 2014 beginnen.

Voor het afvoeren van toekomstig hoogwater komt er een bypass (Reevediep) die de IJssel met het Drontermeer verbindt. Daarnaast wordt de IJsselbodem over een lengte van 7,5 kilometer verlaagd. Dat meldt het minister van Infrastructuur en Milieu.

De dertien samenwerkende partijen zijn: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische zaken, de provincies Flevoland en Overijssel, de gemeenten Kampen, Dronten, Oldebroek, Hattem en Zwolle, de waterschappen Groot Salland, Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe en Staatsbosbeheer.

Reageer op dit artikel