nieuws

Miljoenen voor dijkversterking

infra

Miljoenen voor dijkversterking

Voor het versterken van dijken is tot en met 2019 350 miljoen euro nodig. In die jaren moet 180 kilometer dijk worden aangepakt. Dat maakt het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend.

Het versterken van de dijken gebeurt in 32 projecten die over het land verspreid liggen. De werkzaamheden vloeien voort uit afspraken die zijn gemaakt tussen Rijkswaterstaat  en de samenwerkende waterschappen. De kosten van de dijkversterkingen worden door de waterschappen en Rijkswaterstaat gezamenlijk betaald. De werkzaamheden beginnen in 2014. Mits de minissterraad instemt met de plannen.

Klik op het plaatje bij dit artikel om de projecten te zien die tot het hoogwaterbeschermingsprogramma behoren

Reageer op dit artikel