nieuws

‘Een ‘Weg van de Toekomst’ is vooral veel pionieren’

infra

In het begin dachten we wel eens: waar zijn we aan begonnen, zegt Frans Paap. Als projectmanager van de BouwCombinatie Pro N329 moest hij het wegvak tussen knooppunt Paalgraven (A50/A59) en de Dorpenweg (N626) in Oss reconstrueren tot ‘Weg van de Toekomst’. Het energie-arme en CO2-neutrale resultaat levert hij 25 juli op.

Op zich lijkt het werk niet heel erg spec taculair, zegt Paap. “Een weg verbreden van tweemaal één naar tweemaal twee rijstroken is al weleens eerder gedaan.” Hetzelfde geldt voor de aanleg van een auto- en drie fietstunnels onder de 6,5 kilometer lange Brabantse weg. “Wat het gewone echt bijzonder maakt is onder andere de energie-arme weg en CO 2- neutrale uitvoering”, zegt zijn collega projectmanager Leo de Hoogt namens de opdrachtgevers. De p rovincie Noord-Brabant zag in de aanpak van de N329 een proeftuin om met duurzame technieken en innovaties een ‘Weg van de Toekomst’ te maken. De gemeente Oss sloot zich graag bij dit initiatief aan.

In de gereconstrueerde weg zijn enkele technische bijzonderheden met ‘toekomstpotentie’ verwerkt. Eén daarvan is een warmtewisselaar die over een lengte van driehonderd meter warmte en koud e uit het wegdek wint. De energie wordt in de bodem opgeslagen en op termijn gebruikt in nieuwbouw die langs de N3 29 komt. “Eerst dachten we er aan om met de warmte de weg in de winter sneeuwvrij te houden”, zegt De Hoogt, “maar dat bleek niet haalbaar. Ook al niet omdat de wisselaars maar onder een deel van de weg liggen en dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede”

Een ‘Weg van de Toekomst’ is een kwestie van veel pionieren”, vindt Paap. “Er waren bijvoorbeeld geen normen en geen handleidingen om de weg CO 2 -neutraal te verbouwen. Zo wist niemand hoeveel CO 2 er in een kubieke meter beton zit.” Dat blijkt nu 20 tot 180 kilo te zijn, afhankelijk van de omstandigheden waarin het wordt gemaakt en verwerkt. Er was ook geen objectieve maatstaf in de vorm van een Breeam voor de gww, zegt Paap. “Die wordt nu ontwikkeld aan de hand van de ervaringen met de N329.”

De aannemer kon het vrijkomen van CO 2 verminderen door bijvoorbeeld een hybride bulldozer in te zetten. Het is een diesel/elektrische machine van Caterpillar die met een dieselmotor een generator aandrijft. De elektriciteit uit de generator drijft de functies van de bulldozer aan. “Een bijzondere machine”, zegt Paap, “die hetzelfde vermogen levert als de bulldozer die een slag groter is maar net zoveel brandstof verbruikt als de machine die een slag kleiner is.”

Uiteindelijk b rengt de reconstructie van de N329 ruim 15 miljoen kilo CO 2 in de lucht: ongeveer 9 miljoen kilo minder dan wanneer het werk op de reguliere manier zou zijn gedaan. Die is op een kleine vier miljoen kilo na gecompenseerd. “Eerst dachten we eraan om de totale hoeveelheid te compenseren met het planten van bomen in de omgeving”, zegt Paap, “maar dan hadden we eerst heel Oss moeten afbreken om plaats te maken voor de bomen.”

Het overgrote deel van de vrijkomende CO 2 is nu gecompenseerd gereduceerd door de benodigdheden zo dicht mogelijk bij de locatie in te kopen. “Dus beton van een plaatselijke centrale inkopen in plaats van een één 50 kilometer verderop die 55 cent per kuub goedkoper is” zegt Paap. “Wat niet wil zeggen dat we omwille van de CO 2 -beperking concessies hebben gedaan aan de kwaliteit.” De resterende 6 miljoen kilo wordt gecompenseerd door bedrijven in de regio Oss helpen over te stappen naar groene energie.

“Vooraf hebben we wel een inventarisatie gemaakt van welke delen van het werk we wel en welke niet bij de CO 2-berekening hebben betrokken”, zegt De Hoogt. “Je kunt niet alles meenemen; op een gegeven moment is het klaar. ” De lichtgeleiders die autobestuurders aangeven hoe hard ze moeten rijden om de doorstroming op gang te houden, zijn niet meegenomen in de becijfering. Deze led-armaturen komen uit Nieuw Zeeland. Paap: “Dichterbij kon niet want niemand anders maakt ze. En dan praat je over een noodzakelijke uitstoot die niet te verminderen is.”

Projectgegevens

Opdrachtgever:Gemeente Oss en de provincie Noord-BrabantAannemer:ProN329 (samenwerkingsverband van Ballast Nedam en Van Gelder)Bouwbegin:21 november 2010Opening:25 juli 2013Investering:85,5 miljoen euro

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels