nieuws

Diepe boring voor bypass stamriool

infra

Met twee gesloten frontboringen vanuit een bijna 11 meter diepe perskuip, brengen G. Van der Ven en K-Boringen een bypass aan op het overbelaste stamriool vanuit het centrum van Tilburg.

De g rootste van de twee boringen, een leiding van DN 1600 millimeter, is inmiddels met succes over 660 meter weggeperst. De boring is gerealiseerd zonder tussenkuipen maar wel met een paar speciale persringen waardoor de leiding zich als een soort rups naar zijn bestemming wurmde. De boring moest een dubbele S-bocht maken langs de landhoofden van een viaduct, en scheerde onder een aantal funderingspalen door. Het kunstwerk is daarbij volgens uitvoerder Peter Gouda Quint geen millimeter in beweging gekomen.

Bij een gesloten frontboring wordt grond aan het boorschild afgegraven en met behulp van spoelwater door leidingen afgevoerd naar een zandscheidingsinstallatie terwijl vanuit de kuip en de speciale persringen de buis met een kracht van 700 ton naar voren werd gedrukt.

Inmiddels maken G. Van der Ven aannemingsbedrijf en haar Belgische partner K-Boringen zich op voor een tweede boring over 275 meter voor een leiding DN 1200 millimeter. Deze vindt plaats vanuit dezelfde diepe kuip aan de Tilburgse Piushaven. De kuip is gerealiseerd in stalen damwanden. Harde zandlagen die tijdens de uitvoering voor veel trillingen zorgden noopten de combinatie om de kuip voor te frezen met een cement-bentonietslurrie. Daardoor bleef de overlast voor de omgeving beperkt. De twee leidingen dienen samen als een buffer waarop het bestaande riool loost, wanneer het centrum van Tilburg door bijvoorbeeld hevige regenval wordt getroffen. Via een overstortconstructie in een van de ontvangstkuipen die de aannemer nog gaat realiseren, stort het riool over op de nieuwe bypass voor afvoer richting derioolwaterzuivering. De twee ontvangstkuipen zijn uitgevoerd met de soilmixtechniek.

Reageer op dit artikel