nieuws

Extra maatregelen tegen geluid Dieren

infra Premium

Extra maatregelen tegen geluid Dieren

Gelderland wil 1,8 miljoen euro beschikbaar stellen voor extra geluidsmaatregelen bij het project Traverse Dieren.

Hiermee kan voor 143 woningen langs de vernieuwde weg de geluidsbelasting tot aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. Dat is 33 decibel binnenskamers. Stil asfalt, geluidsschermen en gevelisolatie moeten hiervoor gaan zorgen.

De maatregelen zijn onderdeel van het inpassingsplan Traverse Dieren dat Gedeputeerde Staten afgelopen week hebben vastgesteld. Het nieuwe tracé van de provinciale weg gaat in totaal 99,2 miljoen euro kosten. De aanbesteding volgt dit jaar. De uitvoering start in 2015. Voor die tijd moeten de geluidsmaatregelen gerealiseerd zijn.

Reageer op dit artikel