nieuws

Lagere investering waterschap door samenwerking

infra Premium

Lagere investering waterschap door samenwerking

Minder investeringen en minder structurele uitgaven van waterschappen. Dat zijn de gevolgen van grootschalige samenwerking tussen dijkbeheerders op het gebied van crisisbeheersing die in 2020 zijn beslag moet krijgen.

Een en ander blijkt uit het rapport ‘Samenwerking in crisisbeheersing’ van de Unie van Waterschappen. “Samenwerking levert op termijn aanzienlijke besparingen op”, zo staat in het onderzoek. In het bijzonder kosten die de waterschappen nu individueel maken, kunnen omlaag worden gebracht. Ook kan de samenwerking het aantal structurele uitgaven verminderen. “Doordat waterschappen uniforme plannen en werkwijzen hanteren en slim gebruikmaken van elkaars kunde, kennis, inzet en middelen”, wordt in het onderzoek uiteen gezet.

Reageer op dit artikel