nieuws

ProRail op scherp door fout aangelegde wissel

infra

Spoorbeheerder ProRail heeft zijn interne veiligheidsbeleid aangescherpt. Aanleiding is een voorval in maart 2012 op een emplacement bij het nieuwe station Groningen Europapark. Hier kwam een goederentrein door een onjuist gemonteerde wissel op een verkeerd baanvak terecht.

Hoewel ongelukken uitbleven, was het incident voor zowel ProRail als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aanleiding te onderzoeken hoe het kon gebeuren dat een zogeheten Engelse wissel, een combinatievan twee wissels, verkeerd kon worden aangelegd bij de verbouwing van een goederenemplacement. Hierdoor week een trein die geladen was met sodium en ammonia af van de ingestelde rijweg, waardoor volgens de onderzoekers een risicovolle situatie ontstond. “Er was aanrijdingsgevaar met andere treinen of objecten.”

De algehele conconclusie van de onderzoekers is dat een fout aan het begin van het bouwtraject in Groningen, van plan tot ontwerp tot aanleg, door geen van de betrokken partijen is opgemerkt. “ProRail, aannemers en ingenieursbureaus blijken gezamenlijk een fout te hebben gemaakt”, stelt ProRail.

De reeks fouten werd ingeleid door ProRail, die een verkeerde basisbeheerkaart van de situatie ter plekke aan ingenieursbureau Movares heeft overhandigd. Op een dergelijke kaart staan alle objecten op en aan het spoor tot in detail vermeld, inclusief nummers. De nummers van de Engelse wissel waren echter verwisseld ten opzichte van de werkelijke situatie.

Gedurende het hele project hebben volgens ILT de ingebouwde controlemechanismen niet goed gewerkt. De onderzoekers constateren voorts dat een gezamenlijke veiligheidsaanpak heeft ontbroken en dat coördinatie en controle ontoereikend waren. Ook missen de onderzoekers een eenduidig toezicht vanuit ProRail of één van de andere partijen. Een dergelijk toezicht zou het integraal testen van met name Engelse wissels, rijwegen en beveiliging moeten borgen.

ProRail stelt direct maatregelen te hebben genomen. Extra controles zijn ingebouwd om dit soort incidenten te voorkomen. Zo laat de spoorbeheerder een Engelse wissel voortaan eerst met een spoorkraan of een werkbak testen alvorens er treinen overheen te sturen. Aangezien ILT niet heeft kunnen vaststellen of de geconstateerde tekortkomingen structureel zijn, gaat de inspectie samen met ProRail een breed thema-onderzoek uitvoeren naar ontwerp en uitvoering van nieuwbouwprojecten aan het spoor.

Reageer op dit artikel