nieuws

Dijkverlegging

infra

Dijkverlegging

Vlak langs de IJssel bij Zwolle werken medewerkers van Combinatie Van den Biggelaar/Ploegam aan de verlegging van een ruim 2 kilometer lange dijk.

De dijkverlegging, ter hoogte van de Zwolse wijk Westenholte is nodig om de veiligheid van stad en omgeving te vergroten, zegt Aart-Jan van ’t Oever van Biggelaar/Ploegam. Bij hoog water op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle en het achterland, bijvoorbeeld na een flinke, noordwesterstorm boven het IJsselmeer. En wanneer het IJsselmeer hoog staat, blijft het water bij Zwolle ‘hangen’.

Van ’t Oever: “Om dat in de toekomst te voorkomen, wordt de dijk landinwaarts verlegd, zodat de uiterwaarden breder worden.’’ Ook wordt een extra geul gegraven om het overtollige water op te vangen. Naast de dijkverlegging bij Westenholte wordt nog een maatregel genomen: de uiterwaardvergraving in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. De combinatie Van den Biggelaar/Ploegam realiseert het project in opdacht van Waterschap Groot Salland.

Reageer op dit artikel