nieuws

Benchmark licht riolering door

infra Premium

Benchmark licht riolering door

In maart begint de Benchmark rioleringszorg weer.

Dat is een driejaarlijkse onderzoek naar de toestand, het functioneren, het beheer en de maatschappelijke kosten en baten van de riolering. Dit jaar zitten er ook regiorapporten bij. Samenwerkingsregio’s van gemeenten krijgen elk een regiorapport met een vergelijking binnen en tussen regio’s. Nieuw zijn ook twee verdiepende onderzoeken naar ‘wateroverlast en klimaatadaptatie’ en ‘kostentoerekening’.

Lees meer over Benchmark rioleringszorg

Reageer op dit artikel