nieuws

Hel van het Noorden

infra

Hel van het Noorden

De laatste van dertien bruggen in de noordelijke Elfstedenroute is bijna klaar. J. J. de Vries uit Sneek plaatst in totaal zeven liggers op de brug, die door melkveehouders wordt gebruikt.

De betonbrug bevindt zich in de Hel van het Noorden, zoals de Blikfeart (Blikvaart) wordt genoemd. De werkzaamheden maken deel uit van het bevaarbaar maken van de noordelijke Elfstedenroute. Pleziervaarders kunnen vanaf volgend voorjaar de route varen.

De vaarwegen worden verbreed en verdiept tot 1,50 meter. Alle bruggen in het noordelijke traject krijgen een maximale doorvaarthoogte van 2,40 meter. Eerder al zijn twee sluizen bij Wier en Alde Leie (30×5 meter) met daarbij kluuntrappen en kano- en vispassages aangelegd. Als alles dit voorjaar klaar is, liggen er in totaal 500 strekkende meter aanlegsteiger, tientallen kilometers walbeschoeiing en natuurvriendelijke oevers. Aannemer Jelle Bijlsma uit Gytsjerk baggert zo’n 150.000 kubieke meter grond om de vaarwegen tot circa 10 meter te verbreden.

Reageer op dit artikel