nieuws

Geld besparen met slimme contractvormen

infra

Geld besparen met slimme contractvormen

De tweejaarlijkse InfraTech beurs is voor kennisplatform CROW van zeer groot belang. Dat zegt directeur Iman Koster van CROW, bij de komende InfraTech voor de vierde keer strategische partner van de beurs. “Onze hele doelgroep is daar aanwezig, van de beleidsmaker tot de man met de schop in de hand.”

De CROW-directeur schetst, onder voorbehoud, alvast de contouren van de plannen voor de editie van januari 2013, die als thema ‘trots’ heeft. Het kennisplatform komt op de InfraTech met een ‘CROW-college’. “Het doel is om daar opdrachtgevers en –nemers bij elkaar te brengen. We willen ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten. We gaan absoluut verder dan het ouderwetse eenrichtingsverkeer van traditionele beurzen.”

Tijdens ‘CROW-college’ komen diverse actuele onderwerpen in de infrastructuur aan de orde, waaronder ongetwijfeld de crisis in de bouw en bezuinigingen bij overheden. Koster: “Een van de belangrijkste vragen voor de sector is: “Hoe gaan we het de komende jaren met minder geld doen?’” Koster zegt dat met slimme contractvormen geld bespaard kan worden en ziet daar een belangrijke rol weggelegd voor CROW. Het kennisplatform richt zich vooral op decentr

ale overheden. “Wij kunnen het centrale beleid van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat vertalen naar de dagelijkse praktijk van gemeenten provincies, gemeenten en waterschappen en zo de decentrale overheden helpen.”

Koster wijst op een initiatief van een aantal provincies, onder meer Noord-Brabant, waar CROW bij betrokken is. “De provincies hebben geconstateerd dat er grote verschillen zijn in de manier waarop zij het proces van aanbesteden en contracteren doorlopen. Er is daarom behoefte aan meer uniformiteit, wat bijdraagt aan een effectiever en efficiënter verloop van de aanbesteding van bouwprojecten.” De provincies hebben het initiatief genomen een “provinciaal contractenbuffet” te ontwikkelen, zegt de CROW-directeur. “Wij zijn daarbij betrokken om de ingebrachte en opgedane kennis door te vertalen en beschikbaar te stellen aan andere decentrale overheden.”

Bij veel decentrale overheden komen nieuwe vormen van (openbare) aanbestedingen nog niet goed van de grond. Koster ziet dat niet als een probleem. De traditionele RAW-systematiek werkt volgens hem bij het overgrote deel van de projecten nog prima. “De RAW bestaat al 35 jaar, maar is in die tijd wel ontwikkeld.” Zo vallen RAW-bestekken volgens de CROW-directeur goed te combineren met economisch meest voordelige inschrijving (emvi)-criteria. Overheden kunnen daarmee bij aanbestedingen extra eisen stellen, onder meer op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld gemeenten die als eis stellen dat bij een project werkzoekenden uit de gemeentelijke kaartenbakken worden ingezet. Een trend is dat gemeenten en provincies bij aanbestedingen de voorkeur willen geven aan lokale bedrijven, constateert Koster. “En daar ontwikkelen wij dan standaarden voor.”

Koster is erg enthousiast over het project de nieuwe Waalbrug in Nijmegen. Bij de aanbesteding van dat project is het ‘Specificeren en system engineering’-programma van CROW toegepast. In het winnende ontwerp, van een consortium onder leiding van BAM Civiel en Max Bögl Nederland, is gekozen voor een overspanning van 285 meter, de op een na grootste van Nederland. De opdracht van de gemeente Nijmegen was simpel: “Bouw de mooiste brug voor een vastgestelde plafondprijs.” Het gaat volgens BAM om een “unieke maar complexe uitvoeringsmethode”.

De brug moet op 1 november 2013 klaar zijn. Om bij het thema van de komende InfraTech beurs te blijven, besluit Koster: “Ik ben trots dat deze mooie brug via onze hulpmiddelen tot stand komt.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels