nieuws

‘Wij willen graag optimale levensduur voor de A9’

infra

De A9 Gaasperdammerweg komt maandag op de markt. Combinaties mogen zich dan melden bij Rijkswaterstaat. Alle geschikte partijen kunnen meedingen in de eerste fase van het dbfm-contract en mogen hun visie geven op de aanpak en risico’s van de wegverbreding naar twee keer vijf rijstroken dwars door Amsterdam.

De tunnel in de A9 Gaasperdammerweg biedt de meeste ruimte voor bouwers om zich te onderscheiden van concurrenten. Rijkswaterstaat beloont bij de gunning de meest innovatieve aanpak op het gebied van hinder en tunnelonderhoud.

Dat stellen programmadirecteur Hans Ruijter en contractmanager Yke Norg van SAA (Schiphol Amsterdam Almere) in een interview met Cobouw .

“Eigenlijk willen we dezelfde aanpak als bij de A1/A6, maar dit deelproject heeft met een tunnel en de drukke omgeving twee extra uitdagingen. Dat biedt marktpartijen meer mogelijkheden om zich te onderscheiden dan bij het eerste grote contract”, schetst Ruijter. Vorige week kwamen meer dan 180 partijen af op de Industry Day. Daaronder waren alle grote bouwers, veel financiers en ook installateurs en software-experts. Een nieuwe ronde met nieuwe kansen, maar met veelal dezelfde partijen, was de indruk. De presentaties zijn in het Engels beschikbaar , omdat de praktijk leert dat in bijna alle combinaties ook buitenlandse spelers zitting nemen.

Bewust is bij dit project gekozen voor een onderhoudsperiode van twintig jaar. “We willen graag een duurzame aanpak met de focus op de optimale levensduur. De markt bepaalt welke installaties er in de tunnel komen en hoe ze het onderhoud daarna inrichten, de life-cyle benadering. Maar daar gaan we wel sterk op letten: partijen die in de onderhoudsfase weinig hinder veroorzaken, kunnen rekenen op een hogere waardering bij de gunning”, licht Norg toe. Veel gesprekken zullen ook gaan over risico’s en risicobeheersing, weet de contractmanager uit ervaring.

Bijzonder is dat de 7 kilometer weg zeventien keer wordt doorkruist, waarvan twaalf keer over de tunnelbak. “Nu lopen de wegen en viaducten onder en over de Gaasperdammerweg. Straks lopen alle kruisingen over de halfverdiepte tunnelbak heen en komt er ruimte voor bomen en groen op een gebied dat twee keer zo groot wordt als het Vondelpark. Met de verbreding van de weg lossen we een verkeersprobleem op, maar de tunnel verbetert ook veel voor de wijken aan weerszijden van de snelweg”, motiveren beide infra-experts. Er wordt rekening gehouden met de stadswijken van Amsterdam en het AMC, maar ook met de Arena en Heineken-Music-hall en bedrijven in Amsterdam-Zuidoost.

Het beperken van hinder tijdens de bouwfase voor zowel omwonenden als weggebruikers van de A9 zal dan ook zwaar meetellen. Dat geldt niet alleen voor de periode van uitvoering, ook voor de twintigjarige onderhoudsfase daarna. Rijkswaterstaat betaalt op basis van geleverde prestaties en er staan pittige sancties voor wie veel onvoorziene hinder veroorzaakt.

Het is voor het eerst dat de tunnelstandaard van meet af aan wordt toegepast. Als deeltijd-tunnelregisseur is dat een aandachtspunt van Ruijter. Rijkswaterstaat durft het wel aan om de tunneltechnische installaties volledig bij de markt te leggen, maar last in de tweede fase van de aanbesteding in de dialoog wel een extra ‘convergatiefase’ in. “Zodat we van de drie overgebleven partijen zeker weten dat ze snappen wat Rijkswaterstaat voor ogen heeft. Een punt dat in het verleden wel eens is misgelopen.” De projectdirecteur heeft allerminst zin in herhaling van problemen met de technische installaties in de eindfase van het project, maar verwacht dat de nieuwe Tunnelwet ellende voorkomt. “We blijven wel aanspreekbaar voor de markt om de uitwerking te toetsen. Want de keus voor een dbfm-contract, betekent ook dat je voor lange tijd sámen aan de slag gaat en een intensieve relatie opbouwt. Op misverstanden zit niemand te wachten.”

De verwachting is dat in maart volgend jaar de eerste fase van de dialoogfase begint. Medio 2014 is dan de gunning en aansluitend volgt dan pas weer de aanbesteding van een volgend project. Het achterliggende idee is om een logische opdrachtenstroom op gang te houden en optimaal te leren van de lessen van de vorige aanbestedingen.

Ruijter kan oprecht nog niet zeggen of de regering komende tijd nog gaat bezuinigen op ‘zijn’ budget van 4,1 miljard euro om de 60 kilometer snelweg tussen Almere en Schiphol te verbreden naar twee keer vijf rijstroken. Hij hoopt van niet, maar durft die mogelijkheid niet uit te sluiten.

Reageer op dit artikel