nieuws

Riool geregeld doorboord

infra

Op 16.000 plaatsen is een riool door de aanleg van telecom-, gas-, elektriciteits- en drinkwaterleidingen doorboord.

Dat schat de stichting Rioned op basis van een inventarisatie onder gemeenten en rioolinspectiebedrijven. Het gevolg is schade aan het riool, verstoppingen, kans op wegverzakking en instorting van het riool. Volgens Rioned ligt de oorzaak van de vele schademeldingen in het ongestuurd uitvoeren van raketboringen. Het is daardoor niet mogelijk om tijdens een boring de route aan te passen. Ook signaleert de organisatie dat de diepteligging van kabels en leidingen vaak niet precies bekend is.

Reageer op dit artikel