nieuws

Nieuwe ASVV let op aandeel milieu in verkeersontwerp

infra Premium

Duurzaamheid en milieu komen met nadruk aan de orde in de nieuwe ASVV 2012. De aangepaste ‘Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom’ geeft ook veel aandacht aan de basiskenmerken voor het wegontwerp en aan parkeerkencijfers.

Het nieuwe verkeerskundige standaardwerk vervangt de ASVV uit 2004. Vier werkgroepen zijn in 2010 begonnen met de herziening. De ASVV moet de uitvoering uniformeren van verkeerskundige plannen binnen de komgrenzen. De publicatie behandelt drie categorieën: wegen die een erf of een gebied ontsluiten of ruim baan geven aan het gemotoriseerde verkeer. De besproken voorzieningen zijn vooral bedoeld voor de eerste twee categoriën. Bij alle opties behandelen de samenstellers de effecten van een ontwerp op het leefmilieu. De ASVV is vooral bedoeld voor ontwerpers van nieuwe en te verbeteren verkeerstechnische voorzieningen.

CROW geeft de ASVV 2012 uit als Publicatie 723. Wie wil, kan ook een digitaal abonnement nemen op de kennismodule ‘Wegontwerp binnen de bebouwde kom (BiBeKo) met ASVV’.

Reageer op dit artikel