nieuws

Bijbel voor landwinprojecten ondervangt besteksfouten

infra

Nederlandse en Belgische waterbouwers hebben hun kennis gebundeld in het Hydraulic Fill Manual. Dat moet problemen voorkomen bij internationale ophogingen.

Het lijvige boekwerk van ruim 600 pagina’s is het product van ruim vijf jaar noeste arbeid. De vier grote Nederlandse en Belgische baggeraars hebben er samen met kennisinstituten, opdrachtgevers en de CUR alle kennis in vastgelegd die onontbeerlijk is om met succes een landwin- of ophogingsproject uit te voeren door het opspuiten van grond. Want maar al te vaak sluipen bij dergelijke projecten fouten in bestekken, doordat er bijvoorbeeld onrealistische zettingseisen zijn geformuleerd. Dat kan tot geschillen en rechtszaken leiden, die regelmatig terugkeren omdat bestekken vaak klakkeloos worden gekopieerd.

Het is de bedoeling dat het Hydraulic Fill Manual uitgroeit tot een internationaal standaardwerk voor opdrachtgevers en hun adviseurs en zo dergelijke problemen voorkomt. Het boek kan wellicht ook helpen om markten open te breken die voor de Nederlandse en Belgische baggeraars tot nu toe hermetisch gesloten zijn. Daarom wordt er ook al gewerkt aan een vertaling in het Chinees, meldde de voorzitter van de CUR-commissie tijdens de Waterbouwdag bij de overhandiging van het eerste exemplaar. Oud-hoogleraar waterbouwkunde Han Vrijling waarschuwde dat het boek waarschijnlijk allang in het Chinees vertaald is. Dat overkwam hemzelf namelijk bij zijn eigen dictaten die hij voor de TU opstelde.

Reageer op dit artikel