nieuws

Bouwverbod bij nieuwe leidingen

infra Premium

Bouwverbod bij nieuwe leidingen

Gemeenten mogen in de nabije toekomst niet meer bouwen op stroken land die gereserveerd zijn voor nieuwe buisleidingen van het Rijk die bestemd zijn voor gevaarlijke stoffen.

Gemeenten krijgen nog wel de gelegenheid om alternatieve grondstroken aan te reiken. Minister Schultz bereidt regels voor in het kader van de nieuwe Structuurvisie Buisleidingen die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. In deze visie reserveert het Rijk ruimte voor ondergrondse buisleidingen voor transport van aardgas, olieproducten en chemicaliën. Voor alle buisleidingen voor gevaarlijke stoffen geldt dat ze aan de bestaande wettelijke eisen moeten voldoen. In Nederland ligt al 18.000 km buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. 

Reageer op dit artikel