nieuws

Toch twee x zeven rijstroken voor ring Utrecht

infra

De ring Utrecht tussen Lunetten en Rijsweerd moet uitgebreid worden tot twee x zeven rijstroken. Dat heeft minister Schultz (infrastructuur) besloten.

Het besluit van de minister is omstreden, maar niet controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Sterker nog, op 4 juli 2012 nam het parlement een motie aan van Charlie Aptroot (VVD) en Sander de Rouwe (CDA) om vooral haast te maken met de besluitvorming over de verbreding van de snelweg. Omwonenden, en vooral de gemeente Utrecht, zijn echter mordicus tegen. Zij zijn bang voor natuurverlies door de noodzakelijke verbreding van de tunnelbak bij historisch landgoed Amelisweerd. De provincie Utrecht en de bestuursregio Utrecht hebben inmiddels al wel ingestemd met het plan.

De minister heeft 200 miljoen euro, een vijfde van het totale budget, uitgetrokken voor geluidwerende maatregelen, natuurcompensatie, waterberging en een overkapping van de bak bij Amelisweerd. Als zoenoffer richting gemeente Utrecht stelt ze voor nu nog eens 15 miljoen euro uit te trekken voor extra leefbaarheids- en inpassingsmaatregelen. Dit zijn bovenwettelijke maatregelen, benadrukt zij.

Volgens Schultz en haar adviseurs zijn de kosten en effecten van twee x ven rijstroken vrijwel gelijk aan twee x zes rijstroken. Voor het alternatief moet de tunnelbak namelijk ook verbreed worden. Daarbij leveren zeven rijstroken grotere verkeersveiligheid op en zorgt ze voor een betere doorstroming. De bak moet 15 meter verbreed worden en krijgt een kap van ongeveer 250 meter.

Reageer op dit artikel