nieuws

Miljoenen euro’s Waddenfonds weer beschikbaar

infra

Het Waddenfonds heeft komend jaar 100 miljoen euro te verteren. Het fondsbestuur maakte gisteren de spelregels en voorwaarden bekend. Per 1 oktober is de subsidiepot geopend. Het fonds is hard op zoek naar geschikte projecten.

Tot 2026 heeft het Waddenfonds nog ruim een half miljard in kas voor projecten, omgerekend 36 miljoen euro per jaar. De 100 miljoen die het fonds nu extra op de plank heeft liggen, is ontstaan doordat het Rijk de afgelopen twee jaar geen nieuwe tenders heeft uitgeschreven vanwege de voorgenomen decentralisatie van het fonds. Inmiddels is het fonds in handen van de drie noorderlijke provincies. Nu de provincies hun Waddenbestuur op orde hebben, willen ze zo snel mogelijk beginnen met het aanzwengelen van nieuwe projecten.

Voorlopig komen alleen projecten in aanmerking die direct van start kunnen gaan en voldoen aan een of meerdere van de hoofddoelstellingen van het fonds. Andere projecten komen in een later stadium in aanmerking. Hoofdoelstellingen van het fonds zijn versterking van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied, vermindering van externe bedreigingen, stimulering duurzame economische ontwikkeling of bijdragen aan kennis over het Waddengebied. Het fonds hoopt op een 50/50-verdeling van investeringen in economie en ecologie. In aanmerking komen onder meer projecten voor kwelderherstel, duurzame havens, experimenten met dijkconcepten en aanlegmethoden voor oeverzones, aanleg van hoogwatervluchtplaatsen voor vogels, aanleg van broedeilandjes en aanleg van toeristische infrastructuur. Projecten hoeven niet meer via een tender te worden ingeschreven.

Reageer op dit artikel