nieuws

Grootste besparing komt van stapeling wegcontracten

infra

Clustering van wegopdrachten en langjarige prestatiecontracten is de “grootste klapper” om te bezuinigen op wegonderhoud. Dat bevestigt woordvoerder Elske ten Have van Rijkswaterstaat.

De dienst moet tot en met 2020 1,64 miljard euro besparen op beheer en onderhoud van de snelwegen. Daarbij heeft minister Schultz toegestemd in een pakket om taken af te stoten in combinatie met versoberingen. De grootste besparing wordt verwacht door te werken met grotere en langlopende prestatiecontracten. Een trend die al een paar jaar geleden is ingezet, maar pas op termijn echt geld oplevert als het hele wegennet wordt bestreken, verwacht Rijkswaterstaat. Daarbij wordt in het vervolg ook onderscheid gemaakt in het beheer- en onderhoudsniveau op basis van het weggebruik: een snelweg in de Randstad wordt nu eenmaal zwaarder belast dan in Oost-Groningen.

Tweede maatregel is het terugdraaien van actieve communicatie bij werkzaamheden. Alleen nog bij grote werkzaamheden zullen bouwborden langs de snelwegen komen en worden advertenties geplaatst. Voor alle overige werkzaamheden beperkt de dienst zich tot internet en communicatie via de ANWB en Verkeersinformatiedienst. Die werkzaamheden mogen per keer een uur langer duren en tegelijk mogen bouwers op veel meer locaties overdag aan het werk. Rijkswaterstaat voorspelt daardoor meer files, maar verwacht kosten te besparen, want ook de gratis alternatieve bus- en treinkaartjes komen te vervallen.

Het dynamisch verkeersmanagement van toeritdoseringen, dynamische route-informatiepanelen en camera’s wordt vooral in de regio drastisch teruggebracht. Veel navigatiesystemen in auto’s voorzien alsnog in die behoefte, is de gedachte en dat scheelt weer in energie- en onderhoudskosten.

Ook het groenonderhoud wordt fors aan banden gelegd en gehalveerd ten opzichte van het huidige regiem. Wegbermen en watergangen zullen nog maar een keer per jaar worden gemaaid en dat was twee keer per jaar. Snoeien gebeurt helemaal niet meer, tenzij bomen op de weg dreigen te vallen of het verkeer wordt belemmerd. Op termijn ziet het groen er daardoor slordiger uit.

Reageer op dit artikel