nieuws

Provincie Friesland maakt veenweidevisie

infra

De provincie Friesland gaat tot eind 2013 in kaart brengen wat gedaan kan worden tegen de bodemdaling in het Veenweidegebied.

Het gebied heeft te maken met bodemdaling als gevolg van inklinking van het veen. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen, bijvoorbeeld het toepassen van infiltratiedrains als remedie tegen funderingsschade. De meeste oplossingen zijn volgens de provincie echter “te beperkt of te kostbaar”. Overleg met het waterschap, woningcorporaties en andere betrokkenen moet leiden tot een plan van aanpak in 2013. Friesland trekt hier de komende jaren 260.000 euro voor uit.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels