nieuws

Nieuwe plafonds geluid wegen en sporen van kracht

infra Premium

Nieuwe regels voor geluidsoverlast rond Rijkswegen en spoortrajecten zijn sinds deze week van kracht.

Als de overlast in de loop van jaren door een verandering in de infrastructuur of intensiever gebruik toeneemt, moeten er maatregelen getroffen worden.

De nieuwe geluidregels voor rijkswegen en spoorwegen, bekend onder de naam Swung (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid), vormen de eerste fundamentele wijziging sinds de invoering van de Wet geluidhinder, begin jaren ‘80 van de vorige eeuw. De nieuwe regels worden in de Wet milieubeheer opgenomen.

Reageer op dit artikel