nieuws

‘Niet alleen koper wordt gestolen’

infra

De strijd tegen de plaaggeesten van het spoor, de koperdieven, is nog niet gestreden. De ministerraad gaf minister Opstelten (justitie) afgelopen week groen licht voor het doorvoeren van een legitimatieplicht voor eenieder die metaal tegen contante betaling bij metaalhandelaren aanlevert.

Hans Koning, directeur van de Metaal Recycling Federatie (MRF), legt uit hoe metaalverwerkers met gestolen koper omgaan.

Wat vindt u van de legitimatieplicht die uw leden straks moeten doorvoeren?

“Het is een extra drempel voor partijen die gestolen waar willen aanbieden, dus in die zin is het een goed idee. Maar het is van levensbelang dat de overheid die verplichting ook gaat handhaven. Wij hebben 160 leden die zich aan de legitimatieplicht committeren. Maar er zijn zo’n 700 metaalverwerkers in allerlei soorten en maten. Als die niet gecontroleerd worden op hun legitimatieverplichting heeft het niet zoveel zin. Opstelten is het daar overigens mee eens.”

Is het probleem straks opgelost als het convenant in uitvoering is?

“Nee, helaas niet. Ik heb niet de illusie dat straks koperdiefstallen tot het verleden behoren. Het is wel belangrijk om koperdiefstal gezamenlijk aan te pakken, omdat je de drempels voor het stelen verhoogt. Wij zetten alle gemelde diefstallen op onze website. Dus recyclingsbedrijven zijn alert op de partijen die ze binnenkrijgen. Inmiddels zijn er een aantal succesverhalen waarbij meteen de politie gealarmeerd kon worden.”

Zijn ook andere materialen gevoelig voor diefstal? Worden bij jullie ook treinrails binnengedragen?

“Nou, niet illegaal. Alleen door aannemers vanwege regulier onderhoud. Maar niet alleen koper, alles wordt gestolen. Koper is echter wel een groter probleem. Het is hoog in waarde en wordt op veel plekken ingezet. Maar vooral zijn de risico’s en de maatschappelijke onrust door koperdiefstal groter. Het zijn bliksemafleiders, onderdelen van een elektriciteitscentrale of veiligheidssystemen van het spoor. Het heeft dus direct consequenties.”

Hoe vaak komen jullie gestolen koper tegen?

“Dat is moeilijk te zeggen, gestolen koper is vaak niet te herkennen. Ja, zo’n beeld van Carmiggelt, dat herken je. Maar het meeste gestolen koper zijn kabels die worden gestript en gemengd met niet-gestolen materiaal. Op jaarbasis verwerken we 150 miljoen kilo koper. Daarvan is hoogstens een paar duizend kilo gestolen waar. Dat is dus heel moeilijk te traceren.”

En die dna-spray dan, werkt dat?

“Het is nog te vroeg om daar echt iets over te zeggen. ProRail heeft de spray gebruikt op een aantal plaatsen waar vaker koper is gestolen. Maar om het te herkennen heb je speciale UV-lampen nodig. Daar wordt pas vanaf september mee getest. Bovendien moet je het koper dat door regulier onderhoud door aannemers bij ons wordt gebracht dan ook goed registreren. ProRail werkt alleen nog met gecertificeerde aannemers voor het onderhoud. Die moeten alle aangeleverde metalen tegen factuur leveren, dus niet contant. Op die manier kunnen we goed bijhouden wat regulier is ingekocht. Dat systeem hebben we kort geleden opgezet.”

Klopt het beeld dat veel gestolen koper bij buitenlandse smelterijen wordt omgesmolten en verscheept naar Amerika of Azië?

“Nee, dat denk ik niet. Het grootste deel van de diefstallen betreft kabels en vaak is dat kruimelwerk. Voor het wegsluizen naar het buitenland heb je een vrij hoge organisatiegraad nodig. Het is financieel ook niet zo interessant. Jaarlijks worden enkele duizenden kilo’s in Nederland gestolen. De koperprijs is door de crisis ook nog eens gedaald van zo’n 6 euro naar 4,5 euro per kilo. Reken maar uit, daar komt geen georganiseerde misdaad aan te pas.”

Reageer op dit artikel