nieuws

Grote overcapaciteit geluidsschermen A2

infra

Maak de geplande verkleining van de luchtkwaliteitsschermen langs de A2 bij Breukelen ongedaan en snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur is zonder meer mogelijk. Dat stelt een geluidsdeskundige van Royal HaskoningDHV in dagblad Trouw.

Het ingenieursbureau onderzocht de gevolgen voor luchtkwaliteit en geluidshinder bij snelheidsverhoging. Wat blijkt: de grenzen voor geluidshinder en luchtvervuiling langs de A2 worden nog lang niet gehaald. Op de snelweg is nu een grote overcapaciteit van de geluidsschermen. Als gevolg van de crisis is de weg namelijk aanzienlijk minder druk dan tevoren berekend. De maatregelen voor luchtvervuiling en geluidsoverlast zijn bij de verbreding berekend op een verkeersstroom van 230.000 voertuigen per dag in 2020. Die groei blijft echter significant achter bij de werkelijkheid. Op dit moment zijn door de lage groei slechts 136.000 voertuigen per dag op de A2. Dat is ook aanleiding voor minister Schultz (infrastructuur) geweest om in juni een aanpassing van geplande geluidsschermen aan te kondigen. Bij Breukelen wil ze het geluidsscherm met 500 meter verkorten van 718 naar 250 meter. Ook wil ze een scherm bij Leidsche Rijn met een meter verlagen. Maak die aanpassingen ongedaan en een snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur is zondermeer mogelijk. Die snelheidsverhoging zal meer verkeer aanzuigen, verwacht de geluidsdeskundige van het ingenieursbureau, waardoor de overcapaciteit met de helft vermindert. Maar ook dan zijn extra maatregelen pas in 2030 nodig, denkt hij.

Minister Schultz flirt al langer met de gedachte om de maximale snelheid op de A2 ‘s nachts toch op te trekken naar 130 kilometer per uur. Dit komt haar op veel kritiek te staan van de aan de snelweg grenzende gemeenten. Zij wijzen naar het wegaanpassingsbesluit uit 2009. Onder voorwaarde van een maximale snelheid van 100 kilometer per uur zijn zij destijds akkoord gegaan met de wegverbreding.

Reageer op dit artikel