nieuws

Aanpassingen tracébesluit Schiphol-Almere

infra

Na zeven jaar studeren op het infraproject Schiphol-Amsterdam-Almere blijken op de valreep nog aanzienlijke optimalisaties mogelijk. Minister Schultz (infrastructuur) heeft daarvoor een herzien tracébesluit ter inzage gelegd.

In de voorbereiding van het tracébesluit bleek dat Rijkswaterstaat een vijftal optimalisaties over het hoofd gezien had. De forse besparingen die de wijzigingen met zich meebrengen, rechtvaardigen een aanpassing van het tracébesluit. Directe aanleiding voor de aanpassingen zijn de rijksbezuinigingen. “Met de aanpassingen kan Rijkswaterstaat enkele tientallen miljoenen euro bezuinigen”, licht de woordvoerder toe. “We kijken altijd wel waar een besparing te halen is.” Welke aanpassingen hoeveel miljoenen kunnen besparen, kan de woordvoerder niet zeggen.

Optimalisaties

Een van de vijf aanpassingen die Rijkswaterstaat heeft aangekondigd is het laten vervallen van de hogere geluidsschermen op de Zeeburgerbrug. Aangezien de bestaande constructie daarvoor niet sterk genoeg is, moet er naast de bestaande brug een aparte draagconstructie voor de geluidsschermen komen. Veel goedkoper is het om in plaats daarvan de schermen langs de A10 en de A1 aan te passen. Daarmee blijft de geluidsbelasting voor het naastgelegen Diemen als geheel ongeveer gelijk. De woordvoerder van de gemeente Diemen ziet hierin geen kwaad. “Op grote lijnen kunnen wij instemmen met die aanpassing.”

Ook wijzigingen in het ontwerp van de Gaasperdammertunnel werpen vruchten af. In het ontwerp komen de wisselstroken niet bij de reguliere rijbanen, maar krijgen zij een eigen, extra tunnelbuis. Daardoor kan de gehele tunnel 8,6 meter smaller worden. Net zo veilig, goedkoper en makkelijker in de fasering.

Een andere aanpassing is de aanpassing van de verbindingsboog vanaf de A1 naar de A6 bij knooppunt Muiderberg. Het benodigde steunpunt valt precies in de saneringslocatie de Lepelaar, en is daardoor kostbaar. Het probleem kan opgelost worden door de boog iets op te schuiven en aan te scherpen. Bijkomend voordeel is dat voor de onderdoorgaande weg geen verdiepte ligging en dus geen kunstwerk meer nodig is. Ook de wijzigingen van het plan Bloemendalerpolder zijn in het voordeel van het wegproject. De geplande bebouwing komt verder van de A1 te liggen, dus kan het project met kleinere geluidsschermen toe.

Het SAA-project is een van de grootste wegprojecten van de afgelopen 10 jaar. Het ontwerp-tracébesluit ligt van medio juli tot medio augustus ter inzage.

Reageer op dit artikel