nieuws

‘Miljoenen tekort voor Twentekanalen’

infra

Voor het verruimen van de Twentekanalen is een tekort ontstaan van 50 miljoen euro. Minister Schultz van Haegen (infrastructuur) moet snel met dit bedrag over de brug komen. Dat meldt de regio Twente.

Achterstallig onderhoud obstakel bij verruiming waterwegen

Eerder besloot de minister bij Eefde een tweede sluiskolk aan te leggen. De kosten hiervan, 70 miljoen euro, gaan ten koste van het budget dat is gereserveerd voor het aanpakken van de sluis bij Eefde en voor de verruiming van de Twentekanalen. Voor het verruimen van de Twentekanalen van Delden naar Hengelo en Enschede en het Twentezijkanaal naar XL Businesspark en Almelo blijft daardoor nog 55 miljoen euro over. Volgens overheden en ondernemers in Oost-Nederland is geen rekening gehouden met achterstallig onderhoud. Daarvoor is 50 miljoen euro extra nodig. Het geld moet van het Rijk komen. Twentse steden investeren zelf in kades, binnenhavens en watergebonden bedrijvigheid.

“Twente is een belangrijk knooppunt in de verbindingen tussen Nederland en Noord- en Oost-Europa”, zegt wethouder Jan Bron van Hengelo. “Die regio’s worden steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Vrachtvervoer via het Twentekanaal is daarom van vitaal belang, niet alleen voor Twente, maar voor heel Nederland.”

Voordeliger

Nadat de kanalen zijn opgeknapt, kunnen er schepen met een diepgang van 2,80 meter doorheen varen. “Dit leidt tot meer milieuvriendelijk goederenvervoer, een betere bereikbaarheid over de weg, duurzame economische groei in Twente en verbetering van de achterlandverbindingen van Rotterdam.”

In de regio wordt groot belang gehecht aan het tegelijkertijd verruimen van de kanalen en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Overheden en het bedrijfsleven zijn het er over eens dat het tegelijkertijd uitvoeren van de werkzaamheden voordeliger is dan wanneer de verruiming pas begint nadat iets is gedaan aan het achterstallige onderhoud.

Volgens de Regio Twente zijn de kanalen in het gebied uiterst kwetsbaar. In dat verband wijzen publieke en private partijen naar de situatie die ontstond op 3 januari. Nadat een sluisdeur bij de sluiskolk in Eefde was gevallen, raakten 42 schippers opgesloten. Met als gevolg dat ondernemers die voor hun leveranties afhankelijk zijn van aanlevering via het water, op zoek moesten gaan naar alternatief vervoer.

Reageer op dit artikel