nieuws

Kleigrond uit IJssel geeft 
trekkersport ruim baan

infra

De Plattelands Jongeren Overijssel hebben wat te vieren: een nieuwe baan waar ze dit jaar voor de 25ste keer hun trekkersport op kunnen beoefenen. Deze ‘trekkerslep’ is gemaakt met kleigrond die vrijkwam uit het project Ruimte voor de Rivier Deventer.

De kleigrond komt uit de Munnikenhank bij Deventer. De Munnikenhank is één van de zes nevengeulen die langs de IJssel worden gegraven. Deze geulen helpen een overmaat aan rivierwater af te voeren. De waterschappen Groot Salland en Veluwe zien toe op het graafwerk.

De combinatie IJsselfront van Van Hattum en Blankevoort/Boskalis voert het werk uit.

Trekkers met kiepaanhangers rijden de grond die bij dit werk vrijkomt naar de Schapenzandweg in Diepenveen. Met de klei wordt een nieuwe baan aangelegd voor de ‘trekkerslep’. Bij deze sport proberen al dan niet opgevoerde landbouwtrekkers een speciale wagen over een zo groot mogelijke afstand voort te bewegen, legt woordvoerder Herald van Gerner van waterschap Groot Salland uit. Deze bak wordt allengs zwaarder en dus moeilijker vooruit te trekken. De nieuwe baan wordt op 7 juli in gebruik genomen tijdens de 25ste editie van dit jaarlijkse treffen.

Droog

Met het project Ruimte voor de Rivier Deventer hopen de waterschappen Groot Salland en Veluwe Deventer droog te houden in tijden van hoogwater. De IJssel krijgt volgens Van Gerner steeds meer water te verwerken. Dat te bergen vergt meer ruimte. Door de IJssel extra ruimte te geven kan ook meer natuur worden ontwikkeld en extra voorzieningen worden geschapen voor de recreatie in het rivierengebied.

Reageer op dit artikel