nieuws

Haak om Leeuwarden

infra Premium

Haak om Leeuwarden

Transportbuizen voor 960.000 kubieke meter zand besparen straks zeer aanzienlijk op vrachtverkeer. Het zand is nodig voor onder andere het ophogen van het knooppunt Werpsterdyk, waar ook een viaduct over het spoor komt.

Meerdere viaducten op de Werpsterhoek maken onderdeel uit van de nieuwe, 12 kilometer lange rijksweg aan de zuidwestkant van Leeuwarden. Met aansluitingen op de N31 bij Marsum, de N31 bij Hemriksein en A32 worden verkeersknelpunten rond de Friese hoofdstad aangepakt.

Aannemerscombinatie Heak Súd realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat het zuidelijke deel, de provincie Friesland het noordelijke gedeelte. Een van de aannemers is Mobilis, die het middendeel van de Haak om Leeuwarden realiseert. Daaronder vallen een half klaverblad als aansluiting op de westelijke invalsweg, vijf spoorwegonderdoorgangen en drie viaducten.

De totale kosten van de Haak om Leeuwarden komen op 257,2 miljoen euro. De twee maanden vertraging in verband met de Flora- en faunawet hebben op de deadline (eind 2014) nauwelijks invloed. Achter de schermen werken honderd man continu aan de ontwerpen en het vergunningtraject.

Reageer op dit artikel