nieuws

Geul bij Zandmotor dicht met breuksteen

infra

Een geul met sterke stroming bij de Zandmotor is afgedamd met breuksteen. De initiatiefnemers zijn verbolgen dat ze niet zijn geraadpleegd door de provincie Zuid-Holland. De veiligheid voor zwemmers had op een veel simpeler manier gewaarborgd kunnen worden. Zonder steen.

Zwemmers lopen gevaar door sterke stroming

Eind vorige week nam de provincie het besluit om in te grijpen in de stroming rondom het kunstmatige schiereiland voor de kust van Ter Heij­de. Volgende week begint officieel het strandseizoen. Bij een stroomgeul aan de noordkant van het eiland doen zich bij eb snelheden voor van wel 1 meter per seconde. En daar kan geen zwemmer tegenop. Ooms Construction brengt in totaal 60 ton breuksteen aan in de geul. Iets verder van de kust heeft de aannemer een nieuwe geul gegraven zodat de lagune onder invloed blijft van getijdewerking.

Verbaasd

Hoogleraar kustwaterbouwkunde van de TU Delft Marcel Stive is op zijn zachtst gezegd verbaasd over het inderhaast genomen besluit. Hij is een van de geestelijk vaders van de zandmotor, maar werd niet geraadpleegd. Hij begrijpt dat de provincie zwemmers moet beschermen tegen gevaarlijke stroming, maar als het aan hem had gelegen. had Ooms de geul dichtgereden door zand in de geul te schuiven. Vervolgens had hij een geul gegraven op de plek waar zich toch al een kortsluitingsgeul aan het vormen is. De gevreesde geul is namelijk erg lang geworden tijdens het stormseizoen en daardoor neemt de hydraulische weerstand sterk toe. Het water zoekt bij hoog water volgens Stive al zijn eigen weg en kiest een kortere route. Het was veel handiger geweest om die geul een handje te helpen. “maar nu heeft Ooms, toen zijn geul niet wilde stromen, het onderwatertalud van de natuurlijke geul ook nog dichtgereden. Erg onhandig allemaal.”

Heel erg van invloed op de proef is de ingreep volgens Stive niet. “Het zijn vooral locale effecten die zich nu voordoen. Voor het grootschalige zandtransport langs de kust, waar het bij de Zandmotor om gaat, heeft de ingreep weinig gevolgen. Temeer omdat de stenen na het strandseizoen weer worden verwijderd.” Ooms pakt ze in met geotextiel zodat ze na het strandseizoen weer gemakkelijk teruggevonden kunnen worden.

Geruchten dat de Zandmotor zich veel sneller verplaatst dan voorspeld, spreekt Stive met klem tegen. Het is volgens hem nog veel te vroeg om een conclusie te trekken. Zijn vakgroep is de komende jaren nog volop bezig met het verzamelen en interpreteren van meetgegevens.

Reageer op dit artikel