nieuws

Gemaal Lauwersoog kost 177 miljoen

infra

Gemaal Lauwersoog kost 177 miljoen

De bouw van een nieuw gemaal bij Lauwersoog kost ongeveer 177 miljoen euro. De waterschappen van Friesland en Groningen willen dat het voor 2020 gebouwd wordt.

In dat geval levert het winst op voor de natuur. Rijk en de provincies Groningen en Friesland zouden dan voor de extra kosten van ruim 40 miljoen euro moeten opdraaien, vinden de waterschappen. Nog voor de zomer gaan zij hierover in gesprek. Als de rijksoverheid niet meebetaalt, dreigt een tariefsstijging van 11 procent voor de burgers, stelt bestuurslid Aaltje Rispens van Wetterskip Fryslân desgevraagd.

Woensdag presenteerden de waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân drie varianten waarbij respectievelijk natuurbeleving, economie/recreatie en kennis centraal staan. De extra kosten voor realisering van deze concepten bedragen achtereenvolgens 0,7 miljoen, 2,3 miljoen en 6,3 miljoen. Het Rijk wil overigens pas na 2030 bouwen en ziet de noodzaak van een snelle realisatie niet in. Een gemaal bij Lauwersoog is nodig, vinden de waterschappen, omdat de zeespiegel rijst, de bodem daalt, en neerslagpieken toenemen.

Reageer op dit artikel