nieuws

Gasopslag Bergermeer mag

infra

De gasopslag op de Bergermeerlocatie kan doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren ertegen van tafel geveegd.

Raad van State vindt alle bezwaren ongegrond

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het rijksinpassingsplan ‘Gasopslag Bergermeer’ in stand gelaten. De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu stelden het plan eind april 2011 vast.

Ter uitvoering van het plan is ook een groot aantal vergunningen verleend. Onder meer de Stichting Gasalarm2, Milieudefensie, de Stichting Ondergrondse Opslag Bergermeer, de gemeente Bergen en een aantal particulieren hadden de Raad van State gevraagd het rijksinpassingsplan en de bijbehorende vergunningen te vernietigen.

De tegenstanders van de gasopslag vinden dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de risico’s voor aardbevingen als gevolg van de ondergrondse gasopslag. Zo zouden de onderzoeken onderling afwijken en is de schade als gevolg van aardbevingen onderschat. Verder vrezen de tegenstanders onder meer geluidsoverlast en twijfelen zij aan de veiligheid van de aardgasputten. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het plan en de vergunningen ongegrond verklaard.

Onzekerheden

De Raad vindt dat aan de ondergrondse opslag van gas een aantal onduidelijkheden en onzekerheden zitten, maar dat dit niet betekent dat de ministers daarom van het rijksinpassingsplan hadden moeten afzien. Weliswaar kunnen deskundigen geen reële inschatting geven van de kans op een aardbeving, maar die kans wordt in elk geval niet groter geacht dan tijdens de periode dat op de Bergermeerlocatie gas werd gewonnen. Verder zal de maximale kracht van een beving volgens deskundigen niet groter zijn dan 3,9 op de schaal van Richter en is de kans op een beving met die kracht extreem klein.

De Raad van State heeft het beroep van de gemeente Bergen niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de Crisis- en herstelwet mocht Bergen geen beroep instellen tegen het rijksinpassingsplan en de vergunningen.

Voor de opslag worden een nieuwe gasbehandelings- en compressie-installatie gebouwd, veertien nieuwe aardgasputten geboord en gasleidingen aangelegd. De maximale druk mag 133 bar bedragen.

Reageer op dit artikel