nieuws

Discussie standaard tunnels duurt voort

infra

Het gekibbel over de tunnelstandaard die gemeenten willen duurt voort.

‘Veiligheidsstandaard voor niet-rijkstunnels kan snel klaar zijn’

Een tunnelplan in Leiden, in Rijswijk en in Wassenaar. Twee in Den Haag en Rotterdam. En volgens tunnelsdeskundige Han Admiraal heeft ook Brabant meerdere tunnelplannen. Hij concludeert dat een standaard voor veilige stadstunnels naast een standaard voor rijkstunnels pure noodzaak is: het scheelt kosten en discussies.

Niet iedereen is blij met de tunnelmissie van gemeenten. Volgens de ChristenUnie zitten de aannemers er niet op te wachten. De partij oppert dat verschillende veiligheidsmodellen leiden tot kostenverhogingen. Aannemers zouden bovendien onvoldoende engineeringscapaciteit heb ben.

Onzin, pareert Admiraal vanuit Bangkok, waar hij een tunnelcongres bijwoont. “De ChristenUnie zet de wereld op zijn kop.”

Dat gemeenten de handen ineenslaan getuigt volgens hem van een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. “Iedereen snapt dat de inrichtingseisen voor een autosnelweg anders zijn dan die van een woonerf.”

Beproeven

Hij sust de boel ook een beetje door te stellen dat de standaard voor stads­tunnel misschien wel sterk gaat lijken op die voor rijkstunnels.

“Het punt is alleen dat niemand het weet. Je moet het dus beproeven. Doe je dat niet dan kan de situatie ontstaan dat voor niet-rijkstunnels onnodig dure systemen worden voorgeschreven.” Met een aantal gemeenten en provincies werkt Admiraal mee aan de standaard voor stadstunnels. “Amsterdam en Den Haag trekken de kar.”

Zes maanden

De standaard voor niet-rijkstunnels hoeft ook helemaal niet zo lang op zich te laten wachten als de ChristenUnie vreest, belooft Admiraal. “Qua tijdspad moet je denken aan minimaal zes maanden, maximaal een jaar.”

“Aannemers die zich zorgen blijven maken, hebben boter op hun hoofd”, besluit de voorzitter van het Committee on Underground Space van de International Tunneling and Underground Space Association. “Ze hebben de huidige situatie zonder standaarden jarenlang geaccepteerd. En dan zou het nu ineens met twee standaarden een drama zijn.”

Reageer op dit artikel