nieuws

Dijk beproefd met golfklapgenerator

infra

Met een golfklapgenerator doet kennisinstituut Deltares onderzoek naar de sterkte van de buitenkant van een grasdijk. Vandaag begint hiertoe een praktijkproef op de waddendijk bij het Friese Oosterbierum.

< vervolg van pagina 1

Het apparaat, (2 meter lang, 2,5 meter hoog en 40 centimeter breed) bootst de golfslag na en is door Deltares zelf ontwikkeld. Vijf jaar geleden deed het instituut met een overslaggenerator al onderzoek naar de sterkte van de achterkant van een dijk. Volgens Deltares is het de eerste keer dat een golfklapgenerator wordt gebruikt. Hij is volgens de onderzoekers op diverse plaatsen in het land in te zetten.

Gedurende enkele dagen wordt het water vanuit de waterbak op de dijk gestort om te kijken bij welke golfhoogte en -kracht het gras kapot gaat, hoe snel schade zich uitbreidt en wat de effecten hiervan zijn op objecten in het dijklichaam, zoals trappen, bomen, masten en bebouwing.

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Thans wordt gemeten bij een waddendijk, maar de uitkomsten gelden evengoed voor rivierdijken. Als proef is de Seedyk bij Oosterbierum gekozen omdat daar een geschikte grassoort en kleilaag liggen.

Jaarlijks meten de waterschappen de sterkte van dijken. Hierbij geldt een strenge veiligheidsnorm voor waterhoogte en golfkracht die waterkeringen moeten kunnen weerstaan.

Toetsing

Met de resultaten van de proef aan de waddendijk kan het Wettelijk Toetsinstrumentarium dat de staat van de Nederlandse dijken en duinen in kaart brengt, worden verbeterd. Mariska van Gelderen van Deltares: “Door de ruime onzekerheidsmarges die nu nog in acht worden genomen, kunnen dijken worden afgekeurd. Deze proef zou kunnen uitwijzen dat deze dijken wel degelijk sterk genoeg zijn. Dat kan betekenen dat er minder geld voor onderhoud nodig is.”

Anderzijds kan de proef ook uitwijzen dat bepaalde dijken extra aandacht nodig hebben. Volgens Van Gelderen is het van groot belang om gedegen inzicht en kennis te hebben, niet alleen van de sterkte van de waterkeringen, maar ook van de belasting die zij aankunnen bij storm en hoge waterstanden. “We hebben in ons land al veel kennis op dit gebied, maar nog niet genoeg. We willen als Deltares steeds nieuwe technische innovaties blijven uitproberen.”

De proef met de golfnabootser maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen (SBW), dat wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Deltares. Daarbij worden onder meer metingen gedaan naar de sterkte van bekledingen van waterkeringen, naar de hoogte van golven op de Waddenzee en effecten van ‘piping’ waarbij water onder de dijk doorsijpelt.

Reageer op dit artikel