nieuws

Boete Ballast Nedam fors omlaag

infra

De Nederlandse Mede­dingingsautoriteit (NMa) verlaagt de boete voor Ballast Nedam wegens een serie kartelovertredingen tussen 1998 en 2001 flink. Het ziet ernaar uit dat het bedrijf wegkomt met ‘slechts’ 1,5 miljoen euro, ruim 10 procent van het oorspronkelijke bedrag.

Negen jaar geleden legde de NMa in dezelfde zaak een boete op van 14,5 miljoen euro. Dat bedrag werd in 2006 verlaagd naar 7,9 miljoen. Het voorlopige besluit te zakken tot 1,5 miljoen is goed nieuws voor Ballast Nedam, erkent bedrijfswoordvoerder Adrie van Kessel. “Maar het is nog niet het definitieve besluit”, weet ze. Dat valt later dit jaar te verwachten.

De reden voor de verlaging is een tussenuitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dat college dient nu een eindoordeel te vellen over het NMa-besluit.

De boete maakt deel uit van de regen aan financiële sancties aan het begin van het millennium voor bouwbedrijven. Aanleiding waren de verboden vooroverleggen van aannemers bij aanbestedingen.

In de zaak van de oorspronkelijke 14,5 miljoen euro gaat het om het Noord-Hollands wegenbouwkartel (NH-8). Hierbij waren acht grote aannemers betrokken. Zij werden beboet voor in totaal 50 miljoen euro. Ballast Nedam en Dura Vermeer tekenden beroep aan. Zij vonden dat ze dubbel werden gestraft, omdat ze ook al hoge boetes hadden kregen voor deelname aan het algemene grond-, wegen- en waterbouwkartel. De NMa besloot daarop de boetes met 45 procent te verlagen. Net als Ballast Nedam kan ook Dura Vermeer nu rekenen een forse verdere verlaging van de boete.

Vorig jaar zag Ballast nog een andere boete haast als sneeuw voor de zon verdwijnen. De Britse kartelboete van 9 miljoen euro voor het vroegere Ballast UK ging terug naar 6 ton.

Het concern heeft leergeld betaald en laat weten een strikte gedragscode te hebben ontwikkeld om integriteitsschendingen binnen de organisatie tegen te gaan. De enige nu nog lopende zaak voor het bedrijf betreft die bij de Europese Commissie, over het bitumenkartel.

Reageer op dit artikel