nieuws

Zachte kustverdediging voordeliger en slimmer

infra

Projectbureau Zeeweringen (PBZ) gaat de duinstrook bij het Sophiastrand op Noord-Beveland met zandsuppleties versterken. De ‘zachte’ aanpak is niet alleen veilig en voordelig, maar ook gunstig voor de zandplaten in de Oosterschelde.

Aanpak met overlaging, breuksteen en geotextiel van de bestaande zeewering zou zo’n 1,5 miljoen euro kosten. De 1 kilometer lange dijk, die nu te zwak is om een storm te kunnen weerstaan, zou dan weer vijftig jaar mee kunnen. Het alternatief is al voor pakweg 1,3 miljoen euro te realiseren, becijfert Roy Schrijver (Rijkswaterstaat). Uitgangspunt is een eerste suppletie van 139.500 kuub in 2014 en een tweede van 100.000 kuub. Die is pas een kwart eeuw later nodig. De zandsuppletie bij het Sophiastrand gaat minstens vijf maal langer mee dan aan de Noordzeekust, omdat het strand in de luwte ligt. De zachte aanpak vermindert de schade als gevolg van ‘zandhonger’, waarmee de zeearm te kampen heeft sinds de opening van de Oosterscheldekering (1987). Met zandhonger wordt het eenrichtingsproces aangeduid waarbij platen en slikken door erosie afbreken, terwijl herstel door sedimentatie uitblijft. Dijken verliezen hierdoor hun golfbrekende voorland en vogels kunnen steeds moeilijker voedsel vinden. Suppleties kunnen het sedimentverlies compenseren en zo het verlies tegengaan. Zand dat wordt opgespoten zal na verloop van tijd geleidelijk afglijden naar het voorliggende slik en zo bijdragen aan het behoud hiervan. De eerste zandsuppletie bij Kamperland bestaat uit 7500 kuub om de oever op sterkte te brengen en 132.000 kuub als slijtlaag. Het zand wordt 2 kilometer verderop opgediept op -8 meter NAP. Schade aan het kwetsbare ecosysteem is minimaal. “Opspuiten is gunstig, omdat je zand dat op de bodem ligt en door de zandhonger niet terugkeert, weer op een hoger niveau in het systeem brengt”, zegt Schrijver, die eerder onderzoek deed naar de effecten van de Oosterscheldekering. De duinstrook kan de verdediging van het achterland na de suppletie volledig op zich nemen, zonder extra maatregelen.

Flexibel

Voordeel van duinvoetsuppletie is ook flexibiliteit – praktisch en financieel. De opdrachtgever hoeft geen investeringsbeslissing over een periode van vijftig jaar te maken en kan makkelijker inspelen op veranderingen in klimaat of normering. Voordeel is verder dat de recreatie in de Roompot wordt ontzien. Ontgraven van de duinstrook is niet meer nodig, het strand wordt breder en de suppletie kan in een korte periode buiten het hoogseizoen worden uitgevoerd. De gekozen aanpak is in lijn met het RWS-beleid: zacht waar het kan, hard waar het moet. Wordt in de toekomst de hele kustbescherming van de Oosterschelde op deze manier aangepakt? Schrijver: “Nee, bij Kamperland ligt al een duin. Op de meeste plaatsen is dat niet het geval. Daar heb je zoveel zand nodig dat het financieel onhaalbaar is.” Uitvoering van het project bij Kamperland gebeurt in het voorjaar van 2014.

Reageer op dit artikel