nieuws

Open data over vrachtverkeer: minder onderhoud aan wegen

infra Premium

Open data over vrachtverkeer: minder onderhoud aan wegen

Te zwaar beladen vrachtauto’s veroorzaken jaarlijks een schadepost die oploopt tot 100 miljoen euro. Minder te zware vrachtwagens betekent minder onderhoud aan wegen.

Toch leggen aannemers steeds duurdere wegen aan om steeds zwaardere vrachtwagens aan te kunnen. Soms onnodig, omdat wegbeheerders geen harde feiten hebben over hoe zwaar die belasting nu echt is. Hoe pak je dat anders aan?

Het verzamelen van gegevens over het gebruik van wegen, helpt wegbeheerders samen met aannemers betere keuzes te maken voor aanleg en onderhoud van wegen. Gemeenten, provincies en de rijksoverheid verzamelen vandaag nog zelf allemaal informatie over het gebruik van de wegen. Ze willen weten waar de zware vrachtauto’s rijden, hoe zwaar zijn ze geladen en hoe vaak ze er rijden. Dit is nodig om vragen te beantwoorden als: hoe snel slijt het asfalt, is de weg breed genoeg, is een reconstructie voldoende of moet er een nieuwe weg bij komen? Als wegbeheerders weten hoeveel verkeer ergens rijdt, zijn beslissingen over onderhoud, reconstructie en aanleg efficiënter te nemen.

Tot nu toe komt de informatie van de verkeer- en vervoersenquête van het CBS, van de lussen in de wegen en van toezichthouders als de politie. De overheid is er nog niet in geslaagd om betrouwbare informatie van bedrijven te krijgen over de vervoersstromen. Daarin komt nu verandering.

Het bedrijf WeegNet biedt een oplossing voor real-time verspreiding en integratie van digitale weeggegevens. De gegevens van weegsystemen en het traject dat de vrachtwagen aflegt, worden nu ook in de boordcomputer opgeslagen. Daarmee komen de feitelijke en real-time vervoersgegevens ook in het vizier van andere gebruikers, zoals de wegbeheerders.

De eerste stap, het inzichtelijk maken van die data, wordt nu gezet met het platform LogiStats (logistiek en statistiek) in de Provincie Brabant. Dit platform gaat de benodigde informatie verzamelen door gegevens van de overheid en transportbedrijven te koppelen en daarmee de harde informatie over het gebruik van wegen in kaart brengen en als open data beschikbaar te stellen. Dat is een goede ontwikkeling.

Aan het delen van informatie als ‘open data’ zijn nog veel voorwaarden verbonden. Transportbedrijven willen uiteraard weten wat er met hun individuele informatie gebeurt. Krijgen de toezichthouders de gegevens dan ook te zien? Gaan de gegevens naar de concurrenten? De open vervoersdata worden nu in LogiStats gebundeld en geanonimiseerd, zodat individuele bedrijfsgegevens niet te herleiden zijn.

Open data leveren straks een compleet beeld van het wegvervoer, zodat wegbeheerders en aannemers beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen over de infrastructuur. Dat scheelt geld bij onderhoud en aanleg, maar het is ook goed voor de bedrijven. Er zijn minder oponthoud en files door onderhoud. Er ligt een schone taak voor de DBFMO-aannemers om modellen te ontwikkelen om die schat aan data in te zetten voor slimmere aanleg en onderhoud van wegen.

Walther Ploos van Amstel, Vrije Universiteit en TNO Mobiliteit

Reageer op dit artikel