nieuws

Kunst-eilanden tegen verzilting

infra

Een serie opgespoten eilanden voor de kust van Goeree en Voorne kan zoutindringing verminderen zodra de Haringvlietdam op een kier wordt gezet. Daardoor kan de sluis langer open blijven staan.

Het plan Balance Island van een groep jonge professionals van Grontmij, Imares en Waterarchitect sleepte woensdag de Delta Water Award in de wacht. Goed voor een geldbedrag van 15.000 euro en een excursie naar de Mississippi bij New Orleans. Voor het opspuiten van een eiland of een serie kleinere eilanden voor het Haring–vliet zou een suppletie van zo’n 3 miljoen kuub zand nodig zijn. Een kwart van wat gemiddeld jaarlijks wordt gesuppleerd langs de Nederlandse kust en een zevende van wat is opgespoten voor de Zandmotor voor de kust van het Westland.

De eilanden zouden in combinatie met een lange strekdam de getijdeweg verlengen, waardoor bij vloed veel minder zout water het Haring-vliet binnendringt. De Haringvlietsluis kan daardoor langer open blijven staan, wat de terugkeer van zalm en forellen in de stroomgebieden van Rijn en Maas bevordert. Ook is er minder gevaar voor verzilting van landbouwgebieden en inlaatpunten van drinkwater.

Balance Island liet vier andere plannen achter zich van jonge specialisten die oplossingen hadden bedacht voor prangende waterproblemen. Het plan Dutch Water Mining, om blauwalgenproblematiek tegen te gaan, kreeg de tweede prijs. De derde plaats ging naar Kreekterug, dat het slim benutten van zoet water in een zoute omgeving propageert.

Kritisch

De jury onder leiding van commissaris Wim Kuijken plaatste nog wel wat kritische kanttekeningen bij het plan Balance Island. De ligging van de bestaande Hinderplaat is bijvoorbeeld onvoorspelbaar en kan de werking van het systeem nadelig be-invloeden. Ook vraagt de jury zich openlijk af of de door de plannenmakers berekende baten in de vorm van verminderde kosten voor alternatieve wateraanvoer kunnen worden waargemaakt. Ook kan het voorkomen dat de sluizen in droge perioden toch veel dichtgezet moeten worden.

Als het project zou slagen heeft Balance Island volgens Kuijken wel een enorme potentie als exportproduct. Het zou kunnen uitgroeien tot een van de iconen van de Nederlandse waterbouw. De initiatiefnemers maken zelf de vergelijking met de Yangtze- bij Shanghai. Belangrijke zoetwaterinlaatpunten rondom de Chinese miljoenenstad dreigen door de gestaag oprukkende zee onbruikbaar te worden. Een eiland in het noorden van de monding van de Yangtze zou dat kunnen verhinderen. Ook de ’s van de Mekong, de Hudson en de Amazone kunnen baat hebben bij een dergelijke aanpak.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels