nieuws

Warmte regio Rotterdam via nieuwe ringleiding

infra Premium

Als het aan het Warmtebedrijf Rotterdam ligt is er op termijn in de hele regio van de Maasstad geen individuele verwarming meer te vinden. Alle warmte komt dan bij de gebruikers via het netwerk dat het Warmtebedrijf de komende anderhalf jaar aanlegt.

Visser & Smit Hanab legt de ringleiding voor het nieuwe warmtenetwerk van Rotterdam aan. De ring bestaat uit een aanvoerleiding en een retourleiding van elk 26 kilometer lang en vergt een investering van een kleine 100 miljoen euro. Het tracé loopt van Rozenburg naar de Groene Kruisweg. Daar splitst de leiding in een zuidtak naar het Maasstad Ziekenhuis en een noordtak naar de Rijnhaven. De laatste sluit daar aan op een bestaande leiding naar Rotterdam-Noord.

De leiding zal tot in lengte van jaren warmte transporteren, verwacht woordvoerder Marjolein Boer van Warmtebedrijf Rotterdam. In beginsel raakt de energie immers niet op. “De afvalverbranding (Afvalverbranding Rijnmond, AVR, red.) heeft verschillende ovens. Die zijn altijd gevuld, want aan het afval komt geen einde.” Mede daardoor ligt het ook niet in de verwachting dat de AVR de rekeningen niet meer kan betalen en geen warmte meer kan maken.

Overdracht

Warmtenet levert de energie vooral aan Eneco en Nuon en in mindere mate aan EoN. Eneco en Nuon tappen de warmte af in nog te bouwen overdrachtstations. Boosterstations zorgen ervoor dat het warme water onderweg naar de overdrachtstations op een werkdruk tot maximaal 23 bar blijft. De temperatuur hoeft onderweg niet op peil te worden gehouden, want, zegt Boer, “het water gaat met een kleine 120 graden Celsius weg bij de AVR; daar blijft ruim voldoende van over.”

De bedoeling is dat bedrijven de warmte die zij nodig hebben uit de ringleiding kunnen halen. Andersom kunnen bedrijven een teveel aan warmte afgeven aan het net. Gebruikers kunnen aantakken op de leiding. In sommige plannen wordt een deel van de energie opgeslagen in wko’s (warmte-koudeopslag). Boer: “Er zijn zelfs ideeën om zonnewarmte via de leiding te vervoeren.”

De leiding bedient onder meer de warmtenetten die nu nog op hulpketels draaien. “Maar we mikken in eerste instantie op de nieuwbouw, omdat die makkelijker is aan te sluiten”, zegt Boer. “Later volgt de bestaande bouw.” De buizen worden minimaal een meter diep in open sleuven aangelegd. Spoor-, auto- en vaarwegen worden sleufloos gekruist. Dat gebeurt bij onder meer de A15, Knooppunt Benelux, de Maas- en de Rijnhaven. De Oude Maas wordt drie keer gekruist.

Reageer op dit artikel