nieuws

reportageAfzinkkel der spaart persriool

infra Premium

vervolg van pagina 1 Pal naast een hogedruk-persriool in de Amsterdamse Watergraafsmeer bouwt hoofdaannemer Waal een appartementencomplex met parkeerkelder. Damwanden trillen zou de leiding kunnen beschadigen, vandaar dat dat de parkeerkelder wordt afgezonken met het systeem van MBS. Het is druk in de bouwput pal aan de Amstel. Tien kranen staan opgesteld, twee minigravertjes, allemaal […]

vervolg van pagina 1

Pal naast een hogedruk-persriool in de Amsterdamse Watergraafsmeer bouwt hoofdaannemer Waal een appartementencomplex met parkeerkelder. Damwanden trillen zou de leiding kunnen beschadigen, vandaar dat dat de parkeerkelder wordt afgezonken met het systeem van MBS.

Het is druk in de bouwput pal aan de Amstel. Tien kranen staan opgesteld, twee minigravertjes, allemaal met bemanning. En dan lopen er nog een opzichter, een maatvoerder, een sloper die koppen snelt, een bemalingsspecialist en nog wat volk. Tijdelijk scholen ze samen aan één kant van de langgerekte put. Want daar zit een obstakel in de grond, dat weerhoudt dat de kelder netjes naar beneden zakt. Dat betekent improviseren. Een grondwerker steekt eens een schop onder de snijrand van de toekomstige kelderwand, om te kijken wat hij tegenkomt.

Projectleider Machiel Peltenburg van hoofdaannemer Waal is er niet verbaasd over. Er is altijd veel bedrijvigheid geweest in dit hoekje van de Watergraafsmeer. De laatste functie op het terrein waarop Waal aan de slag is, was die van rioolwaterzuivering. Pas tijdens de voorbereiding van de bouw van het appartementencomplex dat er nu moet komen, werd duidelijk dat de bodem vol zat met oude funderingspalen, leidingen en andere troep. De radar waarmee de bodem vooraf werd afgespeurd, heeft niet alles in kaart gebracht. Van de benodigde horizontale drains voor de bemaling konden er maar een paar worden aangebracht. Vandaar dat er nu voor verticale drains is gekozen.

De boosdoener nu blijkt een oude leiding. Een grondwerker van Van der Spek graaft hem grotendeels met de hand vrij en slaat er een ketting omheen, waarna een van de kranen hem eruit trekt. Na een kwartiertje geeft het ding zich gewonnen en kan de afzinkoperatie weer verder. De machinisten zoeken hun kranen op en graven elk binnen hun afgebakende vak weer een laag van 20 tot 30 centimeter grond af, zodat de betonnen kelderbak weer een stukje naar beneden zakt. Een maatvoerder loopt voortdurend met zijn peilstok over de bak om te kijken of dat wel mooi gelijkmatig gebeurt. Een collega loopt de hydraulische vijzels langs die maximaal 15 ton trekkracht kunnen leveren. Die kracht ontlenen ze aan een klapanker dat diep in de bodem steekt.

Het lijkt wat veel, tien kranen voor een bak van 80 bij 25 meter, erkent Peltenburg, maar door de forse stempels en schoren is het onmogelijk met een kraan een groter gebied te bestrijken. De kranen zijn afgelopen weekeinde met een 200 tons kraan in de bak neergezet. Komend weekeinde worden ze op die manier er ook uitgehaald. Maar niet nadat er in totaal 3000 kuub grond is afgegraven en de kelderbak keurig anderhalve meter is gezakt. De laatste centimeters gaan heel voorzichtig.

Voor de methode van MBS uit Soest is volgens Peltenburg gekozen omdat het aanbrengen van damwanden, zelfs als ze gedrukt zouden worden, te veel verstoring van de bodem teweegbrengt. Op 2,5 meter van de kelderwand loopt namelijk een hogedrukleiding die een hoofdader vormt in het Amsterdamse rioolstelsel. Er zou een zondvloed over de Watergraafs­meer spoelen als die beschadigd zou raken. Met de afzinkkelder is het volgens Peltenburg gelukt de leiding niet meer dan 5 mm te laten bewegen. Tijdens het afzinken wordt de leiding continu gemonitord. Het eerste deel van de in totaal 167 meter lange kelder werd vlak voor kerst afgezonken. Daar zit inmiddels de parkeerkeldervloer erin en is zelfs de beganegrondvloer al een heel eind klaar.

Waal staat dus op het punt de tunnelkisten af te vaardigen naar de bouwplaats aan de Amstel. En dan gaat het volgens Peltenburg plotseling heel snel. Hij verwacht de 109 vrijesector-huurappartementen in het eerste kwartaal van volgend jaar op te leveren. Het complex is ontworpen door Pi de Bruijn van de Architecten Cie in opdracht van Maarsen Groep uit Amsterdam.

Reageer op dit artikel